+1 SOSYAL ADIM NEDİR?-YILMAZ PARLAR HABERİ

2011-03-12 18:24:00

+1 SOSYAL ADIM NEDİR?

“BÜYÜK YOLCULUK BİR ADIMLA BAŞLAR.”

“İnternetdeki sosyal girişimler, İnsanların toplumdaki davranış biçimlerini ciddi bir şekilde değiştiriyor İnsanlara sağladığı hızlı kolay iletişim sarsılmaz nitelendirilen Arab cografyasında bir çok ülke iktidarın değişimlerine önemli etken oldu. Toplumu Bu kadar çok harekete geçirme gücü olan aracın Toplumsal ihtiyaçların karşılanması içinde harekete geçirmek mümkün olabilir mi.? Sosyal fayda sağlamak için nasıl harekete geçebiliriz.?  Bü düşünce ile çıkılan yolculuğun felsefe adı;  

+1 SOSYAL ADIMNeden sosyal?

Dr. Yılmaz Argüden ve Ali Kobanbay’ın kurucuları olduğ “+1 Sosyal Adım” Girişiminin ilk projesi olan “Ekle Destekle”, kullanıcılardan hiçbir bağış ve maddi katkı istemeden                                       sivil toplum kuruluşlarına destek sağlıyor.

İKSV’de gerçekleşen tanıtım Toplantısına, ilk STK üyeleri İstanbul Kültür Sanat Vakfı  (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Üyesi Yeşne Karaca İren katıldı.

 Dr. Yılmaz Argüden “BÜYÜK YOLCULUK BİR ADIMLA BAŞLAR.”

Ali Kobanbay HERKESE FAYDA SAĞLAYAN KAZAN KAZAN SiSTEM” 

Bülent Eczacıbaşı “ EKLE DESTEKLE PROJE İLE BU KAYNAĞA HERKESİN DESTEK OLACAK OLMALARINI ÇOK ANLAMLI BULUYORUM”.

Yeşne Karaca İren “ HALKLA BİRLİKTE HAREKET EDEN STK’LARIN GELİR KAYNAĞI İÇİN MÜKEMMEL BİR PLATFORM”

Cengiz Solakoğlu “ BU GÜNE KADAR EĞİTİME VERDİĞİMİZ KATKI İMECE USULU ŞEKLİNDE İDİ BU PLATFORMLA HEDEFLERİMİZ BÜYÜDÜ”

Sosyal Ihtiyaçların çözümüne katkı sağlıyan temel amacı olan kullanıcı tercihleri doğrultusunda sosyal değişikleri gerçekleştiren ticari faliyetlerle sürdürebilirliği ve herkese fayda sağlayan kazan kazan sistemin, temel hedefi öncelikle STK lara düzenli bir gelir sağlayan STK ların faaliyetlerini sürdürebilirliği için kaynak sağlıyan araç. STK gönüllülerle devamlı temas sağlıyan sistem. Misyonu destekleyenlerin kuruluşu devamlı takip etmelerini onların devamını, bağımlılıklarını aynı zamanda sosyal fayda sağlıyan sistem. Şirketler için iletişim ağı artı değer yaratan kullanıcıların seçtiği alanda katogorilerine göre tüketiciyi rahatsız etmeden mesaj iletme  mesaj verme imkanı olan bir iş modeli.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı  Bu kapsamlı potansiyelli sosyal  projenin bir parçası olarak İKSV nin projesini açıkladı “ İKSV destekleyecek sanatseverlere, yazılı, görsel,işitsel belleği oluşturan bilgi belge merkezini genel kullanıma açıldı İKSV arşivde 1973 İstanbul festivalinden günümüze kadar festival kapsamında yer alan belgeler film ve videolar festival kapsamında yer alan konser    gösterilerin kayıtları ele aldık. Arşivde bir adet İngilizce kitap 100 adet ansiklopedi ve sözlük, 10.000 adet sanatcı dosyası festival süresince takip edilen sürekli yayınlar Festivalin afiş katalog ve broşür gibi basılı malzemeleri 100.000 adet ulusal ve yabancı basın.  40 yıllık geçmiş arşivden seçilmiş 28.000 adet dijital fotoğraf. Etkinlere ait fotografları içeren 800 adet CD. ve DVD.  İstanbul film festivaline ait 3 500 adet film İstanbul tiyatro, müzik, caz festivalleri ile İstanbul Bienal’e ait 3000 etkinlik kaydı. Bilgi merkezi 1994 yılında kuruldu. İngilizce dil ile zenginleşen koleksiyon araştırmaya teşvik edici bilgi referans kaynaklarından biri oldu. Kültür –sanat alanında çalışan araştırmacıların önemli referanslarından biri oldu. Sanatseverlerin “Ekle destekle” proje ile bu kaynağa destek olacak olmalarını çok anlamlı buluyorum. dedi

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu: “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak 16 yıldır İlköğretim çağındaki çocuklarımıza devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak ve onlara yaşam becerileri kazandırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin 87 noktasında kurduğumuz Etkinlik Noktalarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimini destekleyen pek çok proje yürütüyoruz. Onlarla, onların anlayacağı dilden konuşarak, kendine güvenen, çevresine saygılı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Yenilikçi, kazan-kazan prensibiyle çalışan, katılımı kolay, maddi yük getirmeyen ve sürdürülebilir bir sosyal girişim modeli olan Ekle Destekle projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ekle Destekle sosyal girişimi ile sağlayacağımız mali kaynakla daha fazla çocuğumuza eğitim desteği vereceğiz ”  

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yeşne Karaca: “Sivil Toplum Örgütleri’nin hayatta kalmak ve üstün kamu yararı gözeterek faaliyetlerini sürdürmek için düzenli gelir kaynağına çok ihtiyaçları var. İnternet kullanıcıları Ekle Destekle ile tarayıcılarına bir satır ekleyerek ve tüm dostlarına katılıma davet ederek çok hızlı, pratik ve sıfır maliyetle geleceklerine yatırım yapacaklar. TEMA olarak biz çok heyecan verici bulduğumuz Ekle Destekle Projesi sayesinde Bodrum Türkbükü’nde Meşe’den Mavi Servi’ye, Sakız’dan Badem’e kadar çok çeşitli türlerde fidanı toprakla buluşturacak ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği koruma altına alacağız.”

Ekle Destekle Projesi'nin kurucuları Dr. Yılmaz Argüden ve Ali Kobanbay hazırlanan modeli şöyle tanıtıyorlar:

Ekle Destekle, bilgi ve sevgide olduğu gibi insanların ilgisinin de paylaştıkça artırılabileceğini gösteren bir Sosyal Adımdır. Bu adımı bir 'Sosyal Girişimcilik' olarak adlandırıyoruz. Tüm paydaşlar için kazan-kazan ilişkileri kurarak girişimin gelişimini ve geleceğini teminat altına almaya gayret ediyoruz. Böylelikle çözümün daha etkin ve yaygın olmasını da sağlayacağız. Bu girişim, ilgi alanlarından, gelir düzeylerinden, toplumdaki konumlarından bağımsız olarak her bireyin toplumda fark yaratabilmesine fırsat tanımaktadır.  Büyük yolculuklar birer adımla başlar. Genç, yaşlı herkesi içinde yaşadığımız toplumu iyileştirmek üzere bir adım atarak bu girişime katılmaya davet ediyoruz.”  

Herkese toplumsal fayda yaratabilme fırsatı sunan bu sosyal girişim, teknolojik gelişimden faydalanarak, kulanıcılarının tercihleri doğrultusundaki sosyal değişimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yenilikçi bir sosyal girişim modeli olan “+1 Sosyal Adım”ının ilk projesi  “Ekle Destekle” internet kullanıcılarının herhangi bir maddi bedel üstlenmeden kullanıcıların tercih ettikleri bir sivil toplum kuruluşu için kaynak yaratılmasına destek olmasını sağlıyor.

 Ekle Destekle, kullanıcıların internet tarayıcılarına www.ekledestekle.comHYPERLINK "http://www.ekledestekle.com'dan/"’dan indirerek ekleyecekleri bir satırı (eklenti) kullanarak gelir yaratmayı ve elde edilecek gelirin çoğunu, kullanıcının tercih ettiği gönüllü kuruluşa aktarmayı hedefliyor. Kullanıcılar, internet ekranlarına eklenen bir satır üzerinde istedikleri kategorilerde güncel haberleri izleyebilecek ve farklı avantajlardan da faydalanabilecek. Gelir, tamamen bu satırla kullanıcılara mesajlarını iletmek isteyen şirketlerden yaratılacak. Bu bakımdan proje, kullanıcılara hiçbir maddi bedel üstlenmeden istedikleri kurumlara destek olma fırsatı sunuyor. Projenin uygulamasında kullanıcılar, bilgisayarlarının bir satırında görecekleri reklam veya fırsatlarla eğitim, çevre, kültür gibi konulardaki sosyal gelişimi desteklemiş oluyorlar

 www.ekledestekle.com  www.facebook.com/arti1sosyaladim

www.twitter.com/arti1sosyaladim

 “Temel hedefi sosyal ihtiyaçların çözümüne katkı sağlamak olan bir sosyal girişimcilik örneğidir. Aynı zamanda alışılagelinen birçok varsayımı kırarak sosyal değişim yaratmak üzere yenilikçi bir anlayışı da hayata geçirir. Bu yenilikçi yaklaşımı ile teknolojik gelişimden faydalanarak kullanıcılarının tercihleri doğrultusundaki sosyal değişimi gerçekleştirmeyi hedefler. Öncelikle baştan kârının çoğunu hissedarlarına değil, sosyal fayda sağlamak üzere dağıtmayı kurgulayan bir girişimdir. Desteklenecek sosyal projenin seçimini halka bırakır. Halktan para istemez. Bu nedenle, herkese fark yaratabilme ve  dostlarını da davet ederek daha fazla fayda sağlama fırsatı sunar.  Tüm paydaşlara artı değer yaratarak bu sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu ilkelere uymak kaydıyla yeni girişimcilere de yenilikçilik ve sosyal değişimleri desteklemek için Ekle Destekle gibi yeni modeler oluşturmak üzere fırsat sunar. Desteklenecek gönüllü kuruluşlara sağlanan kaynakların kullanımı ile ilgili şeffaf bir şekilde halka hesap verme zorunluluğu getirerek, toplumsal güvenin kazanılmasına özen gösterir. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli sorunu olan sürdürülebilir kaynak sağlama konusuna odaklanarak bir çözüm geliştirildiği için tüm gönüllülerin bu girişimi desteklemelerini teşvik eder.  Üstelik gönüllülerin duyarlılıkları hangi konuda olursa olsun, her katılım diğerlerinin de değerini artırır. 

 Dr. Yılmaz Argüden

Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatarak Türkiye’nin kalite konusunda Avrupa’da en önde gelen ülkelerden olmasında; Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin kurulması ve Gönüllülük Ödülleri’nin oluşturulmasıyla özel sektörde gönüllülüğün teşvik edilmesi ve kurumsallaşmasında; BÜMED Başkanlığı döneminde sivil toplum destekli üniversite modeline işlerlik kazandırılmasında; TESEV, TEGV gibi kurumların kurulmasında; Türkiye’nin UN Global Compact girişimde dünyada en önemli 10 ağ arasına girmesinde ve Türkiye’nin Amerika kıtasında tanıtılmasında öncü roller üstlendi. Kurumsal yönetişim konusunda dünyada sayılı uzmanlar arasında yer alan Dr. Argüden’in kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık Avrupa Parlamento’sunda Geleceği Şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş, kendisi de Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Küresel Lideri arasına seçilmiştir. 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 35 yerleşik ilde 12 Eğitim Parkı, 53 Öğrenim Birimi, 20 Ateşböceği (gezici öğrenim birimi) ve 2 İl Temsilciliği ile çocuklarımıza eğitim desteği hizmeti sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon çocuğumuza verdiği eğitim desteğini on binlerce gönüllüsü ile gerçekleştiriyor. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) “Sivil Toplum kuruluşları halka birlikte hareket eder.”Gelir kaynağı için mükemmel bir platform.” TEMA Vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde Türkiye’nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesini sağlamak için kurulmuştur. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 555 Temsilci ve Gönüllü Sorumlusu ile 410 bini aşkın kayıtlı gönüllüsü bulunmaktadır. Bilinçli ve güçlü bir kamuoyu oluşturmayı hedefleyen TEMA Vakfı, çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlemekte, çok sayıda kurumla eğitim işbirlikleri yapmaktadır. Ülke genelinde 149  kırsal kalkınma, biyolojik çeşitliliği kopruma ve ağaçlandırma projesi üzerinde çalışmaktadır. 1998 yılında Mera, 2005 yılında Toprak yasalarının hazırlanmasına ve yasalaşmasına önemli katkı sağlamıştır. Bugüne kadar çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle yaklaşık 8,5 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlamıştır. Türkiye Çöl Olmasın! (tema.HYPERLINK "http://www.tema.org.tr/"org.tr)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)” Her katılana yarar sağlıyan bir platform. ”İstanbul Kültür Sanat Vakfı, dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul’daki sanatseverlere sunmak, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve İstanbul’u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 1973 yılında kuruldu. Türkiye’de festival olgusu ve anlayışının yerleşmesine büyük katkısı bulunan İstanbul Festivali ilk kez 15 Haziran-15 Temmuz 1973 tarihleri arasında düzenlendi. İlk yılında klasik müzik ağırlıklı olan festival programında bir süre sonra film gösterimlerine, tiyatro ve dans performanslarına, sergilere ve güncel müzik konserlerine de yer verilmeye başlandı. Farklı sanat disiplinlerine ait etkinlikler, zaman içinde gelişerek ayrı festivaller olarak yapılandılar. Türkiye’nin kültür-sanat alanında çalışan en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İKSV, bugün düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri ile İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali’ni, sonbahar film haftası Filmekimi’ni ve Leyla Gencer Şan Yarışması’nı gerçekleştiriyor. Yurtdışında da aktif olan İKSV, Avrupa’nın büyük kentlerinde Türkiye’nin kültür-sanat üretimini yansıtan festivaller düzenliyor ve 2007 yılından bu yana Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstleniyor. İKSV aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışından sivil toplum kuruluşları ve kültür-sanat kurumlarıyla birlikte ortak yapımlar gerçekleştiriyor, özel etkinliklerde Alvin Ailey American Dance Theater, Bejart Balesi, Santana, Leonard Cohen, U2 gibi dünya çapında beğenilen sanatçı ve toplulukları İstanbul’da ağırlıyor.

yilmazparlar@yahoo.com

69
0
0
Yorum Yaz